Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://gbppuchaczow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 19.02.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.04.2022

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Niedostępne elementy i treści

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Przygotowanie deklaracji dostępnością

Data sporządzenia deklaracji 19.02.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.27


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez:

telefon - 81 7575141

e-mail – biblioteka@gbppuchaczow.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów

Biblioteka znajduje się na parterze.

Do lokalu prowadzi jedno wejścia od ul. Rynek 3, od parkingu.

Do wejścia prowadzą:  schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

W bibliotece nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku, w którym znajduje się biblioteka jest toaleta dla niepełnosprawnych i platforma dla wózków inwalidzkich.

Przed budynkiem, w którym mieści się biblioteka wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Biblioteka znajduje się na parterze.

 Filia Biblioteczna w Ciechankach, Ciechanki 53, 21-013 Puchaczów

Do lokalu prowadzi jedno wejścia.

Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

W bibliotece nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, w którym mieści się filia biblioteczna nie ma wyznaczonego parkingu.

Oddział biblioteki – Centrum Pracy Twórczej w Ciechankach, Ciechanki 223B, 21-013 Puchaczów.

Budynek, w którym mieści się CPT jest dwukondygnacyjny.

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Wszystkie wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na piętro prowadzą schody. W  budynku jest urządzenie umożliwiające transport osoby na piętro.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Centrum Pracy Twórczej w Ciechankach. Dwór Lacherta

Katalog on-line

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny