Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Regulaminy

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Centrum Pracy Twórczej – Dwór Lacherta w Ciechankach

 1. Centrum Pracy Twórczej -Dwór Lacherta działa jako oddział Gminnej Biblioteki Publicznej w Puchaczowie.
 2. Zwiedzanie Dworu Lacherta może odbywać indywidualnie i grupowo w obecności pracownika.
 3. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania wytycznych uwzględniających obecną sytuację epidemiczną związaną z przebywaniem w przestrzeni publicznej.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia, zwiedzania , zamieszczone są na stronie internetowej: gbppuchaczow.pl
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia  dla zwiedzających.
 6. Zwiedzający zobowiązani są do podporządkowania się instrukcjom pracowników CPT dotyczących czasu i sposobu zwiedzania.
 7. Liczba zwiedzających mogących jednocześnie przebywać w CPT  może maksymalnie wynosić do 20 osób .
 8. Zwiedzający proszeni są o korzystanie z wydzielonych toalet wyposażonych w środki dezynfekcyjne.
 9. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów oraz osoby zakłócające porządek zwiedzania i naruszające normy zachowania w miejscach publicznych – zostaną poproszone o opuszczenie CPT.
 10. CPT nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na terenie parku.
 11. Zwiedzający proszeni są o opuszczenie parku do godziny zamknięcia obowiązującej w CPT.
 12. Podczas zwiedzania ekspozycji  i parku  obowiązują następujące zakazy:
  – palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
  – wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych   środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich użycie,
  – dotykania eksponatów, gablot i siadania na meblach,
  – rozmawiania przez telefony komórkowe,
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika dla niewidomych)na teren parku i Dworu.
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych,
  – jeżdżenia po parku wszelkimi pojazdami (w tym rowerami),
  – używania odbiorników radiowych lub zakłócania ciszy w inny sposób,
  – wchodzenia na trawniki, drzewa i niszczenia roślinności,
  – zaśmiecania parku oraz niszczenia urządzeń i obiektów parkowych,
  – organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam  i ogłoszeń,
  – przebywania na terenie parku podczas burz i wichrów oraz w godzinach jego zamknięcia,
    
 13. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, CPT zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników CPT.
 14. W trakcie zwiedzania i zajęć edukacyjnych mogą być robione zdjęcia, które mogą później być wykorzystane i rozpowszechnianie  na stronach www, facebooku i w   lokalnej prasie przez GBP w Puchaczowie w celach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych.
 15. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

 

Centrum Pracy Twórczej w Ciechankach. Dwór Lacherta

Katalog on-line

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny